საკონტაქტო ნომერი: (0099532) 2428 428 | ელ.ფოსტა: info@serviceair.ge
საკონტაქტო ნომერი: (0099532) 2428 428
ალტერნატიული საკ.ნომერი: (+995) 599 45 25 25
ალტერნატიული საკ.ნომერი: (+995) 599 44 88 88
ელ.ფოსტა: info@serviceair.ge
მისამართი: Airodrom Natakhtari Mskheta